Šiatorská Bukovinka > všeobecné > podnikatelia v obci > Kameňolom Šiatorská Bukovinka

Kameňolom Šiatorská Bukovinka
  

21. október 2012 | MC | www.kds.sk

Kameňolom Šiatorská Bukovinka leží v katastri obce Šiatorská Bukovinka, okres Lučenec, Banskobystrický kraj, v časti pohoria Cerová vrchovina. Od obce Šiatorská Bukovinka je vzdialený cca 800 m. Ložisko tvoria vyvreté horniny amfibolický andezit doskovitej odlučnosti, farby sivej, sivozelenej až hnedej. Je všesmernej masívnej textúry.

kameňolom na andezit Šiatorská Bukovinka

Lom vyrába prakticky celý sortiment prírodného drveného kameniva, a to od drobných frakcií cez hrubé kamenivo a štrkodrvu až po lomový kameň. Významný podiel z produkcie naša spoločnosť vyváža do Maďarska. Z odborných skúšok vyplýva, že sa jedná o technologicky veľmi kvalitný stavebný materiál.

Výrobu a predaj stavebného kameniva realizuje naša spoločnosť priamo v lome Šiatorská Bukovinka. K výrobe kameniva sa používa mobilná výrobná linka, zložená z drvičov triedičov a obslužných mechanizmov. Odber kameniva pre jednotlivých odberateľov sa realizuje priamo zo skládok kameniva v lome.


 sortiment výrobkov
 Drobné drvené kamenivo (DDK) 0/4 mm  
 Hrubé drvené kamenivo (HDK) 4/8 mm  
8/16 mm  
8/22 mm  
16/32 mm  
32/55 mm  
32/63 mm  
 Štrkodrvina (ŠD) 0/16 mm  
0/32 mm  
0/63 mm  
0/63 mm neodhl.  
 Lomový kameň (LK) záhozový  
netriedený do 125 mm  
netriedený do 350 mm  
lom kameňa Šiatorská Bukovinka

Všetok sortiment je výrobkovo certifikovaný a podlieha predpísanej vnútornej kontrole podľa platných noriem. Kvalita spracovávaného materiálu je overená počiatočnými skúškami typu podľa EN 13450, EN 13242, EN 13043, EN 12620 a EN 13139 a zabezpečovaná vykonávaním pravidelných priebežných kontrolných skúšok v externom laboratóriu. Uvedené vyrábané kamenivo má certifikát vnútropodnikovej kontroly v zmysle európskych noriem na základe zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v systéme preukazovania zhody 2+ s označením európskej značky zhody CE v zmysle Vyhlášky č. 158/2004.


Navštívte kameňolom v Bukovinke

Koľajové a dopravné stavby s.r.o.
Krivá 23
040 01 Košice

prevádzka Šiatorská Bukovinka

IČO: 31721401
IČ DPH: SK2020493607
DIČ: 2020493607

tel.: +421 55 680 63 33
fax: +421 55 680 63 30
mobil: +421 915 982 826
e-mail: kds@kds.sk
GPS: 48.173412, 19.825147 www.kds.sk


späť na zoznam subjektov

webdesign by Marki007 © 2011
Oficiálna stránka obce