Šiatorská Bukovinka > všeobecné > cestovný poriadok

Cestovný poriadok
  

11. jún 2013 | MC

Šiatorská Bukovinka » Fižakovo

5:00 X
Šiatorská Bukovinka,obec 5:00
Šiatorská Bukovinka,rázc. 5:02
Šiatorská Bukovinka,ZŠ 5:04
Šiatorská Bukovinka,lom 5:05
Šiatorská Bukovinka,žel.prechod 5:06
Čakanovce,II.zast. 5:07
Čakanovce 5:08
Čakanovce,I.zast. 5:09
Radzovce,ZŠ 5:11
Radzovce,kult.dom 5:12
Radzovce,I.zast. 5:13
Belina,rázc. 5:16
Biskupice,nám. 5:18
Fižakovo,ŠM 5:20
Fižakovo,žel.st. 5:24
Fižakovo,pošta 5:26
Fižakovo,SAD 5:28
6:05 X
Šiatorská Bukovinka,št.hranica 6:05
Šiatorská Bukovinka,obec 6:09
Šiatorská Bukovinka,rázc. 6:10
Šiatorská Bukovinka,ZŠ 6:12
Šiatorská Bukovinka,lom 6:13
Šiatorská Bukovinka,žel.prechod 6:14
Čakanovce,II.zast. 6:15
Čakanovce 6:16
Čakanovce,I.zast. 6:17
Radzovce,ZŠ 6:19
Radzovce,kult.dom 6:20
Radzovce,I.zast. 6:21
Belina,rázc. 6:23
Biskupice,nám. 6:24
Fižakovo,ŠM 6:26
Fižakovo,poliklinika 6:27
Fižakovo,pošta 6:28
Fižakovo,SAD 6:29
Fižakovo,ÚNZ 6:33
Fižakovo,ŠM Egreš 6:35
Fižakovské Kováče,Kurtáň 6:37
Fižakovské Kováče 6:40
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany 6:44
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany,rázc. 6:46
Holiša,Krutkova osada 6:48
Lučenec,Fabianka záhradky 6:49
Lučenec,Malá Fabianka 6:50
Lučenec,Fabianka 6:52
Lučenec,Cirko 6:55
Lučenec,ZS 6:57
Lučenec,pri moste 6:59
Lučenec,AS 7:05
7:00
Šiatorská Bukovinka,št.hranica 7:00
Šiatorská Bukovinka,obec 7:02
Šiatorská Bukovinka,rázc. 7:05
Šiatorská Bukovinka,ZŠ 7:07
Šiatorská Bukovinka,lom 7:09
Šiatorská Bukovinka,žel.prechod 7:11
Čakanovce,II.zast. 7:13
Čakanovce 7:15
Čakanovce,I.zast. 7:16
Radzovce,ZŠ 7:19
Radzovce,kult.dom 7:22
Radzovce,I.zast. 7:24
Belina,rázc. 7:29
Biskupice,nám. 7:31
Fižakovo,ŠM 7:35
Fižakovo,poliklinika 7:38
Fižakovo,pošta 7:40
Fižakovo,SAD 7:44
Fižakovo,Pepita 7:46
Fižakovo,ZŠ maďarská 7:47
Fižakovo,ŠM Egreš 7:50
Fižakovské Kováče,Kurtáň 7:52
Fižakovské Kováče 7:54
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany 7:57
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany,rázc. 8:00
Holiša,Krutkova osada 8:02
Lučenec,Fabianka záhradky 8:03
Lučenec,Malá Fabianka 8:04
Lučenec,Fabianka 8:05
Lučenec,Cirko 8:07
Lučenec,ZS 8:09
Lučenec,pri moste 8:12
Lučenec,AS 8:15
9:25
Šiatorská Bukovinka,št.hranica 9:25
Šiatorská Bukovinka,obec 9:28
Šiatorská Bukovinka,rázc. 9:30
Šiatorská Bukovinka,ZŠ 9:32
Šiatorská Bukovinka,lom 9:34
Šiatorská Bukovinka,žel.prechod 9:38
Čakanovce,II.zast. 9:41
Čakanovce 9:42
Čakanovce,I.zast. 9:44
Radzovce,ZŠ 9:46
Radzovce,kult.dom 9:47
Radzovce,I.zast. 9:49
Belina,rázc. 9:51
Biskupice,nám. 9:53
Fižakovo,ŠM 9:57
Fižakovo,poliklinika 9:59
Fižakovo,pošta 10:01
Fižakovo,SAD 10:10
Fižakovo,ÚNZ 10:12
Fižakovo,ŠM Egreš 10:16
Fižakovské Kováče,Kurtáň 10:18
Fižakovské Kováče 10:20
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany 10:22
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany,rázc. 10:24
Holiša,Krutkova osada 10:26
Lučenec,Fabianka záhradky 10:27
Lučenec,Malá Fabianka 10:28
Lučenec,Fabianka 10:30
Lučenec,Cirko 10:32
Lučenec,ZS 10:33
Lučenec,pri moste 10:36
Lučenec,AS 10:40
10:05 X
Šiatorská Bukovinka,št.hranica 10:05
Šiatorská Bukovinka,rázc. 10:08
Šiatorská Bukovinka,ZŠ 10:09
Šiatorská Bukovinka,lom 10:11
Šiatorská Bukovinka,žel.prechod 10:12
Čakanovce,II.zast. 10:14
Čakanovce 10:16
Čakanovce,I.zast. 10:18
Radzovce,ZŠ 10:20
Radzovce,kult.dom 10:22
Radzovce,I.zast. 10:23
Belina,rázc. 10:26
Biskupice,nám. 10:28
Fižakovo,ŠM 10:30
Fižakovo,poliklinika 10:31
Fižakovo,pošta 10:33
Fižakovo,SAD 10:35
Fižakovo,ÚNZ 10:37
Fižakovské Kováče 10:42
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany,rázc. 10:47
Lučenec,pri moste 10:54
Lučenec,AS 10:56
12:20 X
Šiatorská Bukovinka,št.hranica 12:20
Šiatorská Bukovinka,rázc. 12:25
Šiatorská Bukovinka,ZŠ 12:28
Šiatorská Bukovinka,lom 12:30
Šiatorská Bukovinka,žel.prechod 12:32
Čakanovce,II.zast. 12:35
Čakanovce 12:36
Čakanovce,I.zast. 12:38
Radzovce,ZŠ 12:40
Radzovce,kult.dom 12:42
Radzovce,I.zast. 12:43
Belina,rázc. 12:46
Biskupice,nám. 12:48
Fižakovo,ŠM 12:50
Fižakovo,poliklinika 12:52
Fižakovo,pošta 12:53
Fižakovo,SAD 13:00
Fižakovo,Pepita 13:02
Fižakovo,ZŠ maďarská 13:03
Fižakovo,ŠM Egreš 13:05
Fižakovské Kováče,Kurtáň 13:07
Fižakovské Kováče 13:09
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany 13:12
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany,rázc. 13:15
Holiša,Krutkova osada 13:18
Lučenec,Fabianka záhradky 13:19
Lučenec,Malá Fabianka 13:20
Lučenec,Fabianka 13:21
Lučenec,Cirko 13:23
Lučenec,ZS 13:25
Lučenec,pri moste 13:27
Lučenec,AS 13:30
13:00 †u
Šiatorská Bukovinka,št.hranica 13:00
Šiatorská Bukovinka,obec 13:03
Šiatorská Bukovinka,rázc. 13:04
Šiatorská Bukovinka,ZŠ 13:06
Šiatorská Bukovinka,lom 13:08
Šiatorská Bukovinka,žel.prechod 13:10
Čakanovce,II.zast. 13:12
Čakanovce 13:13
Čakanovce,I.zast. 13:14
Radzovce,ZŠ 13:16
Radzovce,kult.dom 13:17
Radzovce,I.zast. 13:18
Belina,rázc. 13:22
Biskupice,nám. 13:23
Fižakovo,ŠM 13:25
Fižakovo,poliklinika 13:27
Fižakovo,pošta 13:28
Fižakovo,SAD 13:30
13:00 6
Šiatorská Bukovinka,št.hranica 13:00
Šiatorská Bukovinka,obec 13:03
Šiatorská Bukovinka,rázc. 13:04
Šiatorská Bukovinka,ZŠ 13:06
Šiatorská Bukovinka,lom 13:08
Šiatorská Bukovinka,žel.prechod 13:10
Čakanovce,II.zast. 13:12
Čakanovce 13:13
Čakanovce,I.zast. 13:14
Radzovce,ZŠ 13:16
Radzovce,kult.dom 13:17
Radzovce,I.zast. 13:18
Belina,rázc. 13:22
Biskupice,nám. 13:23
Fižakovo,ŠM 13:25
Fižakovo,poliklinika 13:27
Fižakovo,pošta 13:28
Fižakovo,SAD 13:30
Fižakovo,ÚNZ 13:32
Fižakovo,ŠM Egreš 13:36
Fižakovské Kováče,Kurtáň 13:37
Fižakovské Kováče 13:39
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany 13:42
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany,rázc. 13:45
Holiša,Krutkova osada 13:47
Lučenec,Fabianka záhradky 13:48
Lučenec,Malá Fabianka 13:49
Lučenec,Fabianka 13:50
Lučenec,Cirko 13:52
Lučenec,ZS 13:54
Lučenec,pri moste 13:56
Lučenec,AS 14:00
13:40 X
Šiatorská Bukovinka,št.hranica 13:40
Šiatorská Bukovinka,obec 13:42
Šiatorská Bukovinka,rázc. 13:43
Šiatorská Bukovinka,ZŠ 13:45
Šiatorská Bukovinka,lom 13:46
Šiatorská Bukovinka,žel.prechod 13:47
Čakanovce,II.zast. 13:48
Čakanovce 13:49
Čakanovce,I.zast. 13:50
Radzovce,ZŠ 13:52
Radzovce,kult.dom 13:53
Radzovce,I.zast. 13:55
Belina,rázc. 13:59
Biskupice,nám. 14:01
Fižakovo,ŠM 14:04
Fižakovo,poliklinika 14:06
Fižakovo,pošta 14:08
Fižakovo,SAD 14:10
15:55 X
Šiatorská Bukovinka,št.hranica 15:55
Šiatorská Bukovinka,rázc. 16:00
Šiatorská Bukovinka,ZŠ 16:03
Šiatorská Bukovinka,lom 16:05
Šiatorská Bukovinka,žel.prechod 16:07
Čakanovce,II.zast. 16:11
Čakanovce 16:12
Čakanovce,I.zast. 16:15
Radzovce,ZŠ 16:17
Radzovce,kult.dom 16:20
Radzovce,I.zast. 16:21
Belina,rázc. 16:22
Biskupice,nám. 16:23
Fižakovo,ŠM 16:26
Fižakovo,poliklinika 16:30
Fižakovo,pošta 16:32
Fižakovo,SAD 16:40
Fižakovo,ÚNZ 16:42
Fižakovo,ŠM Egreš 16:46
Fižakovské Kováče,Kurtáň 16:46
Fižakovské Kováče 16:49
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany 16:52
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany,rázc. 16:54
Holiša,Krutkova osada 16:57
Lučenec,Fabianka záhradky 16:58
Lučenec,Malá Fabianka 16:59
Lučenec,Fabianka 17:01
Lučenec,Cirko 17:03
Lučenec,ZS 17:05
Lučenec,pri moste 17:07
Lučenec,AS 17:10
16:45 a 17:30 X 18:15 a 19:00 X 21:00 X

Šiatorská Bukovinka » Lučenec

6:05 X
Šiatorská Bukovinka,št.hranica 6:05
Šiatorská Bukovinka,obec 6:09
Šiatorská Bukovinka,rázc. 6:10
Šiatorská Bukovinka,ZŠ 6:12
Šiatorská Bukovinka,lom 6:13
Šiatorská Bukovinka,žel.prechod 6:14
Čakanovce,II.zast. 6:15
Čakanovce 6:16
Čakanovce,I.zast. 6:17
Radzovce,ZŠ 6:19
Radzovce,kult.dom 6:20
Radzovce,I.zast. 6:21
Belina,rázc. 6:23
Biskupice,nám. 6:24
Fižakovo,ŠM 6:26
Fižakovo,poliklinika 6:27
Fižakovo,pošta 6:28
Fižakovo,SAD 6:29
Fižakovo,ÚNZ 6:33
Fižakovo,ŠM Egreš 6:35
Fižakovské Kováče,Kurtáň 6:37
Fižakovské Kováče 6:40
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany 6:44
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany,rázc. 6:46
Holiša,Krutkova osada 6:48
Lučenec,Fabianka záhradky 6:49
Lučenec,Malá Fabianka 6:50
Lučenec,Fabianka 6:52
Lučenec,Cirko 6:55
Lučenec,ZS 6:57
Lučenec,pri moste 6:59
Lučenec,AS 7:05
7:00
Šiatorská Bukovinka,št.hranica 7:00
Šiatorská Bukovinka,obec 7:02
Šiatorská Bukovinka,rázc. 7:05
Šiatorská Bukovinka,ZŠ 7:07
Šiatorská Bukovinka,lom 7:09
Šiatorská Bukovinka,žel.prechod 7:11
Čakanovce,II.zast. 7:13
Čakanovce 7:15
Čakanovce,I.zast. 7:16
Radzovce,ZŠ 7:19
Radzovce,kult.dom 7:22
Radzovce,I.zast. 7:24
Belina,rázc. 7:29
Biskupice,nám. 7:31
Fižakovo,ŠM 7:35
Fižakovo,poliklinika 7:38
Fižakovo,pošta 7:40
Fižakovo,SAD 7:44
Fižakovo,Pepita 7:46
Fižakovo,ZŠ maďarská 7:47
Fižakovo,ŠM Egreš 7:50
Fižakovské Kováče,Kurtáň 7:52
Fižakovské Kováče 7:54
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany 7:57
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany,rázc. 8:00
Holiša,Krutkova osada 8:02
Lučenec,Fabianka záhradky 8:03
Lučenec,Malá Fabianka 8:04
Lučenec,Fabianka 8:05
Lučenec,Cirko 8:07
Lučenec,ZS 8:09
Lučenec,pri moste 8:12
Lučenec,AS 8:15
9:25
Šiatorská Bukovinka,št.hranica 9:25
Šiatorská Bukovinka,obec 9:28
Šiatorská Bukovinka,rázc. 9:30
Šiatorská Bukovinka,ZŠ 9:32
Šiatorská Bukovinka,lom 9:34
Šiatorská Bukovinka,žel.prechod 9:38
Čakanovce,II.zast. 9:41
Čakanovce 9:42
Čakanovce,I.zast. 9:44
Radzovce,ZŠ 9:46
Radzovce,kult.dom 9:47
Radzovce,I.zast. 9:49
Belina,rázc. 9:51
Biskupice,nám. 9:53
Fižakovo,ŠM 9:57
Fižakovo,poliklinika 9:59
Fižakovo,pošta 10:01
Fižakovo,SAD 10:10
Fižakovo,ÚNZ 10:12
Fižakovo,ŠM Egreš 10:16
Fižakovské Kováče,Kurtáň 10:18
Fižakovské Kováče 10:20
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany 10:22
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany,rázc. 10:24
Holiša,Krutkova osada 10:26
Lučenec,Fabianka záhradky 10:27
Lučenec,Malá Fabianka 10:28
Lučenec,Fabianka 10:30
Lučenec,Cirko 10:32
Lučenec,ZS 10:33
Lučenec,pri moste 10:36
Lučenec,AS 10:40
10:05 X
Šiatorská Bukovinka,št.hranica 10:05
Šiatorská Bukovinka,rázc. 10:08
Šiatorská Bukovinka,ZŠ 10:09
Šiatorská Bukovinka,lom 10:11
Šiatorská Bukovinka,žel.prechod 10:12
Čakanovce,II.zast. 10:14
Čakanovce 10:16
Čakanovce,I.zast. 10:18
Radzovce,ZŠ 10:20
Radzovce,kult.dom 10:22
Radzovce,I.zast. 10:23
Belina,rázc. 10:26
Biskupice,nám. 10:28
Fižakovo,ŠM 10:30
Fižakovo,poliklinika 10:31
Fižakovo,pošta 10:33
Fižakovo,SAD 10:35
Fižakovo,ÚNZ 10:37
Fižakovské Kováče 10:42
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany,rázc. 10:47
Lučenec,pri moste 10:54
Lučenec,AS 10:56
12:20 X
Šiatorská Bukovinka,št.hranica 12:20
Šiatorská Bukovinka,rázc. 12:25
Šiatorská Bukovinka,ZŠ 12:28
Šiatorská Bukovinka,lom 12:30
Šiatorská Bukovinka,žel.prechod 12:32
Čakanovce,II.zast. 12:35
Čakanovce 12:36
Čakanovce,I.zast. 12:38
Radzovce,ZŠ 12:40
Radzovce,kult.dom 12:42
Radzovce,I.zast. 12:43
Belina,rázc. 12:46
Biskupice,nám. 12:48
Fižakovo,ŠM 12:50
Fižakovo,poliklinika 12:52
Fižakovo,pošta 12:53
Fižakovo,SAD 13:00
Fižakovo,Pepita 13:02
Fižakovo,ZŠ maďarská 13:03
Fižakovo,ŠM Egreš 13:05
Fižakovské Kováče,Kurtáň 13:07
Fižakovské Kováče 13:09
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany 13:12
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany,rázc. 13:15
Holiša,Krutkova osada 13:18
Lučenec,Fabianka záhradky 13:19
Lučenec,Malá Fabianka 13:20
Lučenec,Fabianka 13:21
Lučenec,Cirko 13:23
Lučenec,ZS 13:25
Lučenec,pri moste 13:27
Lučenec,AS 13:30
13:00 6
Šiatorská Bukovinka,št.hranica 13:00
Šiatorská Bukovinka,obec 13:03
Šiatorská Bukovinka,rázc. 13:04
Šiatorská Bukovinka,ZŠ 13:06
Šiatorská Bukovinka,lom 13:08
Šiatorská Bukovinka,žel.prechod 13:10
Čakanovce,II.zast. 13:12
Čakanovce 13:13
Čakanovce,I.zast. 13:14
Radzovce,ZŠ 13:16
Radzovce,kult.dom 13:17
Radzovce,I.zast. 13:18
Belina,rázc. 13:22
Biskupice,nám. 13:23
Fižakovo,ŠM 13:25
Fižakovo,poliklinika 13:27
Fižakovo,pošta 13:28
Fižakovo,SAD 13:30
Fižakovo,ÚNZ 13:32
Fižakovo,ŠM Egreš 13:36
Fižakovské Kováče,Kurtáň 13:37
Fižakovské Kováče 13:39
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany 13:42
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany,rázc. 13:45
Holiša,Krutkova osada 13:47
Lučenec,Fabianka záhradky 13:48
Lučenec,Malá Fabianka 13:49
Lučenec,Fabianka 13:50
Lučenec,Cirko 13:52
Lučenec,ZS 13:54
Lučenec,pri moste 13:56
Lučenec,AS 14:00
15:55 X
Šiatorská Bukovinka,št.hranica 15:55
Šiatorská Bukovinka,rázc. 16:00
Šiatorská Bukovinka,ZŠ 16:03
Šiatorská Bukovinka,lom 16:05
Šiatorská Bukovinka,žel.prechod 16:07
Čakanovce,II.zast. 16:11
Čakanovce 16:12
Čakanovce,I.zast. 16:15
Radzovce,ZŠ 16:17
Radzovce,kult.dom 16:20
Radzovce,I.zast. 16:21
Belina,rázc. 16:22
Biskupice,nám. 16:23
Fižakovo,ŠM 16:26
Fižakovo,poliklinika 16:30
Fižakovo,pošta 16:32
Fižakovo,SAD 16:40
Fižakovo,ÚNZ 16:42
Fižakovo,ŠM Egreš 16:46
Fižakovské Kováče,Kurtáň 16:46
Fižakovské Kováče 16:49
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany 16:52
Fižakovské Kováče,Fižak.Kžačany,rázc. 16:54
Holiša,Krutkova osada 16:57
Lučenec,Fabianka záhradky 16:58
Lučenec,Malá Fabianka 16:59
Lučenec,Fabianka 17:01
Lučenec,Cirko 17:03
Lučenec,ZS 17:05
Lučenec,pri moste 17:07
Lučenec,AS 17:10
16:45 a 17:30 X

Fižakovo » Šiatorská Bukovinka

5:40 X 6:18 6 6:25 X 8:50 a 8:50 X
9:30 X 11:13 X 12:28 a 12:55 X 15:00 X
16:00 a 16:15 X 17:00 X 17:35 a 18:15 X
20:05 X 22:50 X

Lučenec » Šiatorská Bukovinka

5:55 6 8:20 a 9:00 X 10:40 X 11:50 a
12:15 X 14:25 X 15:30 a 16:25 X 17:45 X
19:30 X


u pokračuje na linke číslo 606422 spojom číslo 112 do zastávky Lučenec
6 premáva v sobotu, nepremáva 24.12.,1.9.,15.9., a 17.11.
| spoj zastávkou prechádza
MHD zastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy
X premáva v pondelok až v piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11.
premáva v nedežu a 24.12., 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9.,15.9.,1.11. a 17.11.
a remáva v sobotu a v nedežu a 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.

Trasa spoja

Pre zobrazenie trasy spoja so zastávkami prejdite myšou nad vybraný spoj.


webdesign by Marki007 © 2011
Oficiálna stránka obce