Šiatorská Bukovinka > pre občanov > oznamy > oznamy 4Q / 2011

Oznamy občanom 4Q/2011
  

13. december 2011 | MC
O zábavu sa postará DJ MIREC
KDE: Kultúrny dom v Šiatorskej Bukovinke
KEDY: 25. 12. 2011
ZAČIATOK: o 20:00 hod
VSTUPNÉ: 3€

8. december 2011 | MM

Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 14.12.2011 o 18:00 hod. Čítajte viac.


7. december 2011 | MM

Zverejňujeme občanom návrh všeobecne záväzného nariadenia o chove a držaní psov v obci. Vaše pripomienky v rámci pripomienkového konania očakávame na Facebookovej stránke obce, e-mailových adresách ocusiat.buk@stonline.sk a obec@siatbukovinka.sk, prípadne na obecnom úrade do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 VZN - chov a držanie psov
6. december 2011 | MM
P o z v á n k a

Obecný úrad v Šiatorskej Bukovinke usporiada dňa 10. decembra 2011 (t.j. v sobotu) pre všetky deti Mikulášsky večierok s príchodom Mikuláša. Začiatok podujatia o 15:30 hod v kultúrnom dome na Bukovinke.

Pre deti do 15 rokov, ktoré sú prihlásené v obci na trvalý pobyt, budú zabezpečené balíčky. Kto by chcel balíček dokúpiť, môže do štvrtku 8. decembra poslať peniaze na obecný úrad, prípadne si prinesie vlastný balíček označený menom. Po skončení večierka bude pripravená pre deti diskotéka.

Všetkých Vás srdečne pozývame!


5. november 2011 | MC

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a nariadenia vlády č. 118/2011 Z. z. zverejňujeme faktúru za zhotovenie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v katastri obce Šiatorská Bukovinka.

 Faktúra - zhotovenie vodozádržných prvkov
28. október 2011 | MM

Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 3.11.2011 o 18:00 hod. Čítajte viac.

webdesign by Marki007 © 2011
Oficiálna stránka obce