Šiatorská Bukovinka > pre občanov > obecné zastupitežstvo > zasadnutie OZ 30.09.2015

Zasadnutie obecného zastupitežstva 30.09.2015
  

30. september 2015 | MM

Zasadnutie obecného zastupitežstva sa uskutoční v stredu 30.09.2015 o 18:00 hod. v zasadacej sále obecného úradu v Šiatorskej Bukovinke. Srdečne Vás na zasadnutie pozývame.


 program
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateža a overovatežov zápisnice
 3. Správa z uznesenia
 4. Schválenie žiadosti na zabezpečenie palivového dreva pre Ctibora Jašeka
 5. Schválenie úpravy rozpočtu
 6. Informácia o národných projektoch v ďalšom programovom období
 7. Diskusia
 8. Schválenie uznesenia
 9. Záver

spä na zoznam článkov

Oficiálna stránka obce