Šiatorská Bukovinka > pre občanov > obecné zastupitežstvo > zasadnutie OZ 3.11.2011

Zasadnutie obecného zastupitežstva 3.11.2011

30. november 2011 | MM

Zasadnutie obecného zastupitežstva sa uskutočnilo vo štvrtok 3.11.2011 o 18:00 hod. v zasadacej sále obecného úradu v Šiatorskej Bukovinke. program
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateža a overovatežov zápisnice
 3. Správa z uznesenia
 4. Schválenie rozpočtu na III. štvrrok 2011
 5. Informácia o ukončení projektu revitalizácie
 6. Prejednanie odvolania Jaroslava Vetráka
 7. Diskusia
 8. Schválenie uznesenia
 9. Záver


Prečítajte si zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupitežstva a poslancami prijaté uznesenie:

 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 3.11.2011 (39 kB)
 Uznesenie prijaté OZ dňa 3.11.2011 (29 kB)

spä na zoznam článkov

webdesign by Marki007 © 2011
Oficiálna stránka obce