Šiatorská Bukovinka > pre občanov > obecné zastupitežstvo > zasadnutie OZ 28.02.2013

Zasadnutie obecného zastupitežstva 28.02.2013
  

12. máj 2013 | MM

Zasadnutie obecného zastupitežstva sa uskutoční vo štvrtok 28.02.2013 o 17:00 hod. v zasadacej sále obecného úradu v Šiatorskej Bukovinke. Srdečne Vás na zasadnutie pozývame.


 program
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateža a overovatežov zápisnice
 3. Správa z uznesenia
 4. Správa o čerpaní rozpočtu za štvrtý štvrrok 2012
 5. Schválenie záverečného účtu za rok 2012
 6. Prehodnotenie ponechania hasičskej Ávie
 7. Diskusia
 8. Schválenie uznesenia
 9. Záver


Prečítajte si zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupitežstva a poslancami prijaté uznesenie:

 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.02.2013 (52 kB)
 Uznesenie č. 1 / 2013 prijaté OZ dňa 28.02.2013 (31 kB)
 Uznesenie č. 2 / 2013 prijaté OZ dňa 28.02.2013 (31 kB)
 Uznesenie č. 3 / 2013 prijaté OZ dňa 28.02.2013 (31 kB)
 Uznesenie č. 4 / 2013 prijaté OZ dňa 28.02.2013 (30 kB)
 Uznesenie č. 5 / 2013 prijaté OZ dňa 28.02.2013 (30 kB)
 Uznesenie č. 6 / 2013 prijaté OZ dňa 28.02.2013 (31 kB)


spä na zoznam článkov

Oficiálna stránka obce