Šiatorská Bukovinka > pre občanov > obecné zastupitežstvo > zasadnutie OZ 27.02.2014

Zasadnutie obecného zastupitežstva 27.02.2014
  

26. február 2014 | MM

Zasadnutie obecného zastupitežstva sa uskutoční v stredu 27.02.2014 o 16:30 hod. v zasadacej sále obecného úradu v Šiatorskej Bukovinke. Srdečne Vás na zasadnutie pozývame.


 program
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateža a overovatežov zápisnice
 3. Správa z uznesenia
 4. Správa o čerpaní a úprave rozpočtu za štvrtý štvrrok 2013
 5. Schválenie záverečného účtu
 6. Schválenie prenájmu pozemku
 7. Schválenie zakúpenia automatickej práčky
 8. Diskusia
 9. Schválenie uznesenia
 10. Záver


spä na zoznam článkov

Oficiálna stránka obce