Šiatorská Bukovinka > pre občanov > obecné zastupitežstvo > zasadnutie OZ 26.06.2013

Zasadnutie obecného zastupitežstva 26.06.2013
  

24. jún 2013 | MM

Zasadnutie obecného zastupitežstva sa uskutoční v stredu 26.06.2013 o 18:00 hod. v zasadacej sále obecného úradu v Šiatorskej Bukovinke. Srdečne Vás na zasadnutie pozývame.


 program
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateža a overovatežov zápisnice
 3. Správa z uznesenia
 4. Schválenie dotácie pre VIVAXMED s.r.o. v zastúpení MUDr. Miroslav Macko- konateľ.
 5. Prijatie VZN o otváracích a zatváracích hodinách v prevádzkach na území obce.
 6. Informácie o príprave osláv 90-teho výročia osídlenia obce, rozdelenie pracovných činností a schválenie financovania výdavkov z rozpočtu obce, spojených s prípravou osláv.
 7. Schválenie použitia finančných prostriedkov z RF na výmenu poškodených okien a dverí na kultúrnom dome.
 8. Informácia o projekte cyklo trasa Lipovany - Šiatorská Bukovinka po štátnej hranici.
 9. Diskusia
 10. Schválenie uznesenia
 11. Záver


spä na zoznam článkov

Oficiálna stránka obce