Šiatorská Bukovinka > pre občanov > obecné zastupitežstvo > zasadnutie OZ 25.02.2015

Zasadnutie obecného zastupitežstva 25.02.2015
  

21. február 2015 | MM

Zasadnutie obecného zastupitežstva sa uskutoční v stredu 25.02.2015 o 18:00 hod. v zasadacej sále obecného úradu v Šiatorskej Bukovinke. Srdečne Vás na zasadnutie pozývame.


 program
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateža a overovatežov zápisnice
 3. Správa z uznesenia
 4. Zloženie sžubu poslanca obecného zastupitežstva
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014
 6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2015
 7. Schválenie zrušenia daňových subjektov
 8. Schválenie použitia rezervného fondu na kamerový systém
 9. Schválenie dotácií pre žiadatežov
 10. Diskusia
 11. Schválenie uznesenia
 12. Záver


Prečítajte si zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupitežstva a poslancami prijaté uznesenie:

 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25.02.2015 (174 kB)
 Uznesenie č. 1 / 2015 prijaté OZ dňa 25.02.2015 (86 kB)
 Uznesenie č. 2 / 2015 prijaté OZ dňa 25.02.2015 (88 kB)
 Uznesenie č. 3 / 2015 prijaté OZ dňa 25.02.2015 (85 kB)
 Uznesenie č. 4 / 2015 prijaté OZ dňa 25.02.2015 (88 kB)
 Uznesenie č. 5 / 2015 prijaté OZ dňa 25.02.2015 (85 kB)
 Uznesenie č. 6 / 2015 prijaté OZ dňa 25.02.2015 (92 kB)
 Uznesenie č. 7 / 2015 prijaté OZ dňa 25.02.2015 (86 kB)
 Uznesenie č. 8 / 2015 prijaté OZ dňa 25.02.2015 (83 kB)
 Uznesenie č. 9 / 2015 prijaté OZ dňa 25.02.2015 (86 kB)


spä na zoznam článkov

Oficiálna stránka obce