Šiatorská Bukovinka > pre občanov > obecné zastupitežstvo > zasadnutie OZ 22.02.2012

Zasadnutie obecného zastupitežstva 22.2.2012
  

11. marec 2012 | MM

Zasadnutie obecného zastupitežstva sa uskutočnilo v stredu 22.2.2012 o 18:00 hod. v zasadacej sále obecného úradu v Šiatorskej Bukovinke.


 program
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateža a overovatežov zápisnice
 3. Správa z uznesenia
 4. Schválenie čerpania rozpočtu za 4. štvrrok 2011 a záverečného účtu obce
 5. Zrušenie členstva v Mikroregióne Medveš
 6. Schválenie príspevkov pre žiadatežov
 7. Informácia o projekte z úradu práce na podporu zamestnanosti
 8. Diskusia
 9. Schválenie uznesenia
 10. Záver


Prečítajte si zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupitežstva a poslancami prijaté uznesenie:

 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 22.02.2012 (56 kB)
 Uznesenie prijaté OZ dňa 22.02.2012 (24 kB)

spä na zoznam článkov

webdesign by Marki007 © 2011
Oficiálna stránka obce