Šiatorská Bukovinka > pre občanov > obecné zastupitežstvo > zasadnutie OZ 18.06.2014

Zasadnutie obecného zastupitežstva 18.06.2014
  

4. január 2015 | MC

Zasadnutie obecného zastupitežstva sa uskutočnilo v stredu 18.06.2014 o 18:00 hod. v zasadacej sále obecného úradu v Šiatorskej Bukovinke. Prečítajte si zápisnicu zo zasadnutia a poslancami prijaté uznesenia.


 program
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateža a overovatežov zápisnice
 3. Správa z uznesenia
 4. Schválenie čerpania rozpočtu za 1. štvrrok 2014
 5. Schválenie prvej zmeny rozpočtu
 6. Vyhlásenie vožby hlavného kontrolóra obce
 7. Vyhodnotenie ponuky na kamerový systém
 8. Diskusia
 9. Schválenie uznesenia
 10. Záver


Prečítajte si zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupitežstva a poslancami prijaté uznesenie:

 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 18.06.2014 (158 kB)
 Uznesenie č. 17 / 2014 prijaté OZ dňa 18.06.2014 (45 kB)
 Uznesenie č. 18 / 2014 prijaté OZ dňa 18.06.2014 (45 kB)
 Uznesenie č. 19 / 2014 prijaté OZ dňa 18.06.2014 (36 kB)
 Uznesenie č. 20 / 2014 prijaté OZ dňa 18.06.2014 (23 kB)


spä na zoznam článkov

Oficiálna stránka obce