Šiatorská Bukovinka > pre občanov > obecné zastupitežstvo > zasadnutie OZ 14.12.2011

Zasadnutie obecného zastupitežstva 14.12.2011

3. január 2012 | MM

Zasadnutie obecného zastupitežstva sa uskutočnilo v stredu 14.12.2011 o 18:00 hod. v zasadacej sále obecného úradu v Šiatorskej Bukovinke. program
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateža a overovatežov zápisnice
 3. Správa z uznesenia
 4. Schválenie VZN pre chov a držanie psov
 5. Úprava daní a poplatkov na rok 2012
 6. Schválenie členstva v Oblastnej organizácii cestovného ruchu
 7. Schválenie rozpočtu na rok 2012
 8. Diskusia
 9. Schválenie uznesenia
 10. Záver


Prečítajte si zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupitežstva a poslancami prijaté uznesenie:

 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2011 (43 kB)
 Uznesenie prijaté OZ dňa 14.12.2011 (29 kB)

spä na zoznam článkov

webdesign by Marki007 © 2011
Oficiálna stránka obce