Šiatorská Bukovinka > pre občanov > obecné zastupitežstvo > zasadnutie OZ 13.06.2012

Zasadnutie obecného zastupitežstva 13.6.2012
  

6. september 2012 | MM

Zasadnutie obecného zastupitežstva sa uskutočnilo v stredu 13.6.2012 o 18:00 hod. v zasadacej sále obecného úradu v Šiatorskej Bukovinke.


 program
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateža a overovatežov zápisnice
 3. Správa z uznesenia
 4. Správa o čerpaní rozpočtu za prvý štvrrok 2012
 5. Vykopanie studne na cintoríne v Šiatoroši
 6. Diskusia
 7. Schválenie uznesenia
 8. Záver


Prečítajte si zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupitežstva a poslancami prijaté uznesenie:

 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.06.2012 (52 kB)
 Uznesenie prijaté OZ dňa 13.06.2012 (32 kB)

spä na zoznam článkov

Oficiálna stránka obce