Šiatorská Bukovinka > pre občanov > obecné zastupitežstvo > zasadnutie OZ 12.09.2012

Zasadnutie obecného zastupitežstva 12.9.2012
  

3. december 2012 | MM

Zasadnutie obecného zastupitežstva sa uskutočnilo v stredu 12.9.2012 o 18:00 hod. v zasadacej sále obecného úradu v Šiatorskej Bukovinke.


 program
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateža a overovatežov zápisnice
 3. Správa z uznesenia
 4. Správa o čerpaní rozpočtu za druhý štvrrok 2012
 5. Schválenie služobnej cesty do SLOVINSKA
 6. Schválenie štartovného na kolkársku ligu vo Fižakove ročník 2012/2013
 7. Určenie hodnoty jednotlivých pozemkov pre ocenenie majetku obce
 8. Diskusia
 9. Schválenie uznesenia
 10. Záver


Prečítajte si zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupitežstva a poslancami prijaté uznesenia:


 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 12.09.2012 (55 kB)
 Uznesenie č. 4 / 2012 prijaté OZ dňa 12.09.2012 (31 kB)
 Uznesenie č. 5 / 2012 prijaté OZ dňa 12.09.2012 (30 kB)
 Uznesenie č. 6 / 2012 prijaté OZ dňa 12.09.2012 (29 kB)
 Uznesenie č. 7 / 2012 prijaté OZ dňa 12.09.2012 (31 kB)
 Uznesenie č. 8 / 2012 prijaté OZ dňa 12.09.2012 (30 kB)
 Uznesenie č. 9 / 2012 prijaté OZ dňa 12.09.2012 (23 kB)
 Uznesenie č. 10 / 2012 prijaté OZ dňa 12.09.2012 (31 kB)


spä na zoznam článkov

Oficiálna stránka obce