Šiatorská Bukovinka > pre občanov > obecné zastupitežstvo > zasadnutie OZ 11.04.2012

Zasadnutie obecného zastupitežstva 11.4.2012
  

26. apríl 2012 | MM

Zasadnutie obecného zastupitežstva sa uskutočnilo v stredu 11.4.2012 o 18:30 hod. v zasadacej sále obecného úradu v Šiatorskej Bukovinke.


 program
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateža a overovatežov zápisnice
 3. Správa z uznesenia
 4. Schválenie platu starostu s účinnosou od 1. januára 2012
 5. Diskusia
 6. Schválenie uznesenia
 7. Záver


Prečítajte si zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupitežstva a poslancami prijaté uznesenie:

 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 11.04.2012 (51 kB)
 Uznesenie prijaté OZ dňa 11.04.2012 (33 kB)

spä na zoznam článkov

Oficiálna stránka obce