Šiatorská Bukovinka > pre občanov > obecné zastupitežstvo > zasadnutie OZ 09.12.2015

Zasadnutie obecného zastupitežstva 09.12.2015
  

8. december 2015 | MM

Zasadnutie obecného zastupitežstva sa uskutoční v stredu 09.12.2015 o 19:00 hod. v zasadacej sále obecného úradu v Šiatorskej Bukovinke. Srdečne Vás na zasadnutie pozývame.


 program
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateža a overovatežov zápisnice
 3. Správa z uznesenia
 4. Schválenie rozpočtu na rok 2016
 5. Schválenie VZN na rok 2016
 6. Diskusia
 7. Schválenie uznesenia
 8. Záver

spä na zoznam článkov

Oficiálna stránka obce