Šiatorská Bukovinka > pre občanov > komisie > Komisia verejného poriadku

Komisia verejného poriadku

15. marec 2015 | MC

Komisia verejného poriadku pôsobiaca v obci Šiatorská Bukovinka má svoju predsedkyňu a ďalších dvoch členov. Úlohou komisie je zabezpečovať riadne spolunažívanie občanov a riešiť ich podnety, sťažnosti a pripomienky.Renáta Spodniaková

predsedkyňa

e-mail: ocusiat.buk@stonline.sk
obec@siatbukovinka.sk
Renáta Spodniaková

Ján Ľupták

člen komisie
   Ján Ľupták

Miroslav Barančík

člen komisie
   Miroslav Barančík

späť na zoznam článkov

Oficiálna stránka obce