Šiatorská Bukovinka > pre občanov > komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu

15. marec 2015 | MC
Komisia na ochranu verejného záujmu pôsobiaca v obci Šiatorská Bukovinka háji záujmy občanov, ktoré môžu byť ohrozované výstavbou, podnikateľskou činnosťou tretích strán a podobne.
Komisia na ochranu verejného záujmu v obci Šiatorská Bukovinka

Komisia verejného poriadku

15. marec 2015 | MC
Komisia verejného poriadku pôsobiaca v obci Šiatorská Bukovinka má svoju predsedkyňu a ďalších dvoch členov. Úlohou komisie je zabezpečovať riadne spolunažívanie občanov a riešiť ich podnety, sťažnosti a pripomienky.
Poriadková komisia v obci Šiatorská Bukovinka

Športová komisia

15. marec 2015 | MC
Táto komisia má na starosti organizovanie všetkého športového vyžitia v obci a to pod starostlivým vedením predsedu komisie, pána Gondáša. V komisii sú aktívny aj jej ďalší dvaja členovia.
Športová komisia v obci Šiatorská Bukovinka

Kultúrna komisia

15. marec 2015 | MC
Organizovanie kultúrnych podujatí v našej obci má pod patronátom pani Zuzana Budáčová, ktorá v kultúrnej komisii pôsobí ako predsedkyňa. Sekundujú jej ďalší traja členovia, vďaka ktorým sa môžu občania tešiť vždy na nové kultúrne aktivity.
Kultúrna komisia v obci Šiatorská Bukovinka
webdesign by Marki007 © 2011
Oficiálna stránka obce